Geologia i geotechnika

Usługi geologiczne – ekspertyzy, badania, raporty

Obok czynności geodezyjnych firma Drimgeo świadczy usługi w zakresie geologii i geotechniki – przeprowadzamy badania geologiczne pod studnie, jak również wykonujemy badania gruntu pod budowę domu. Dla naszych klientów sporządzimy dokumentacjeekspertyzy geologiczne, a także przygotujemy raport geotechniczny. Każdą naszą pracę poprzedza opinia geologiczna wydana przez profesjonalny zespół. Usługi geologiczne świadczymy na terenie takich miast jak Rzeszów, Kolbuszowa, Łańcut, Dębica, Boguchwała, Przeworsk, Leżajsk czy w innych miejscach w Polsce.

Pomiary geologiczne, badanie gruntu pod budowę, a także wiele więcej!

Posiadane przez nas uprawnienia zawodowe, umiejętności, doświadczenie oraz nowoczesny sprzęt, którym dysponujemy, są gwarancją, że oferowane usługi geologiczne świadczymy z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. Błyskawicznie wykonamy niezbędne pomiary geologiczne, przeprowadzimy szczegółowe badanie gruntu pod budowę, a na potwierdzenie naszych prac wydana zostanie dokumentacja geologiczno-inżynierska. Nasi pracownicy doradzą m.in. w kwestii zakresu ilościowego potrzebnych odwiertów geologicznych i sondowań badawczych, a także ewentualnych innych dodatkowych badań (np. odkrywki fundamentów).

W celu określenia parametrów fizyko-mechanicznych wykonujemy badanie geotechniczne gruntu w terenie (geologiczne wiercenia badawcze, sondowania, pomiary zwierciadła wody podziemnej), a następnie przeprowadzamy badania laboratoryjne gruntów. Wszystkie te usługi świadczymy z należytą starannością oraz dbałością nawet o najmniejsze detale, które podczas tego rodzaju prac odgrywają niemałą rolę. Wykonywane przez nas badanie geologiczne działki kończy się w momencie, kiedy w Państwa ręce trafia gotowa dokumentacja geologiczna (opinia, ekspertyza geotechniczna, a także raport geologiczny), zawierająca obserwacje, wnioski dotyczące posadowienia obiektów budowlanych, mapy, karty dokumentacyjne otworów badawczych, parametry oraz przekroje geotechniczne.

Odwierty, wiercenia i badania geologiczne

Czyli zakres usług geologicznych i geotechnicznych firmy Drimgeo.

Geologia inżynierska:

 • projekt geotechniczny,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla wszelkiego rodzaju budownictwa.

Geotechnika:

 • opinie i ekspertyzy geotechniczne,
 • dokumentacje geotechniczne ustalające warunki posadowienia obiektów budowlanych:
  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, a także innych obiektów kubaturowych,
  • instalacji przemysłowych, masztów, dróg, mostów, sieci uzbrojenia podziemnego,
 • odbiory wykopów fundamentowych,
 • kontrola zagęszczenia podsypek i zasypek budowlanych, wałów przeciwpowodziowych oraz nasypów komunikacyjnych,
 • kompleksowa obsługa geologiczna i geotechniczna inwestycji.

Terenowe badania geologiczne i geotechniczne:

 • wiercenia mechaniczno-obrotowe,
 • wiercenia udarowe (próbnik rks),
 • sondowania CPT, CPTU,
 • sondowania DPL/DPM/DPH,
 • badania płytą statyczną VSS,
 • badania płytą dynamiczną LPD,
 • kompleksowe badania laboratoryjne,
 • pobór prób gruntów i wód,
 • dozór oraz kierowanie pracami geologicznymi,
 • tyczenie i niwelacja geologicznych punktów badawczych.

Badania geotechniczne w Rzeszowie – w jakim celu?

Wykonywane przez nas badania geotechniczne pozwalają uniknąć bardzo częstych problemów w przyszłych budynkach, takich jak pękające ściany, zapadające się posadzki czy fundamenty. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy fundamentów przeprowadza się badania gruntu w celu określenia poziomu wód gruntowych i jego wahania. Na ich podstawie powstaje projekt geotechniczny określający m.in. prognozę zmian podłoża gruntowego, a także jego oddziaływania w czasie. Geotechniczne badania gruntów przynoszą najlepszy skutek, gdy wykonuje się je w miejscu przyszłego posadowienia budynku. Na tej powierzchni robi się odpowiednie wiercenia geologiczne – im więcej ich wykonujemy, tym precyzyjniejszy wynik otrzymamy. Zrezygnowanie z badania gruntów budowlanych może doprowadzić do bardzo dużych i nieodwracalnych uszkodzeń. Przeprowadzone pomiary geotechniczne, a także wydane ekspertyzy geologiczne oraz opinie geotechniczne pozwolą Państwu podjąć decyzję o ewentualnej budowie bezpiecznego domu. Takie badania wykonujemy nie tylko w Rzeszowie, ale też na terenie całego kraju.

Pomiary geologiczne – Boguchwała, Rzeszów i cała Polska

W Drimgeo świetnie zdajemy sobie sprawę z tego, że nasi klienci potrzebują nas w całej Polsce – Boguchwała czy Rzeszów to tylko niektóre z miejscowości, w których świadczymy oferowane przez nas usługi. Pomiary geologiczne wykonamy wszędzie tam, gdzie istnieje taka potrzeba – a nawet w miejscach (na gruntach), w których nie będzie to takie łatwe. Co więcej, niestraszne nam są żadne wyzwania zawodowe, a wręcz przeciwnie – to dzięki nim się rozwijamy oraz stale podnosimy poziom oferowanych usług. Wykonanie badań geologicznych to niezbędny punkt na liście rzeczy do zrobienia przed rozpoczęciem jakichkolwiek inwestycji budowlanych. Ich celem jest dokładne określenie warunków wodno-gruntowych podłoża, na którym miałby stanąć obiekt. Nasi specjaliści przeprowadzą te badania od A do Z, więc nie muszą się Państwo martwić już kwestią, komu warto je zlecić – w Drimgeo na pomiarach geologicznych znamy się jak mało kto. Zapraszamy do kontaktu!

Zbadajcie grunt, nim coś wybudujecie!

Zamówcie specjalistyczne badania, pomiary i odwierty geologiczne!