Geologia i geotechnika

Usługi geologiczne, Rzeszów, Podkarpacie i cała Polska

Obok czynności geodezyjnych firma Drimgeo świadczy usługi w zakresie geologii i geotechniki – od badań geologicznych po dokumentację, ekspertyzy, raporty i opinie. Posiadane przez nas uprawnienia zawodowe, umiejętności i doświadczenie oraz nowoczesny sprzęt, którym dysponujemy, są gwarancją wykonywania powierzonych prac z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

Nasi pracownicy doradzą m.in. w kwestii zakresu ilościowego potrzebnych odwiertów geologicznych i sondowań badawczych, a także ewentualnych innych dodatkowych badań (np. odkrywki fundamentów).
W celu określenia parametrów fizyko-mechanicznych wykonujemy prace badawcze w terenie (geologiczne wiercenia badawcze, sondowania, pomiary zwierciadła wody podziemnej), a następnie badania laboratoryjne gruntów. Następnie otrzymują Państwo gotową dokumentację wynikową (opinia, ekspertyza, raport), zawierającą obserwacje, wnioski dotyczące posadowienia obiektów budowlanych, mapy, karty dokumentacyjne otworów badawczych, parametry geotechniczne oraz przekroje geotechniczne.

Odwierty, wiercenia i badania geologiczne

Czyli zakres usług geologicznych i geotechnicznych firmy Drimgeo.

Geologia inżynierska:

 • projekty prac geologicznych,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla wszelkiego rodzaju budownictwa.

Geotechnika:

 • opinie, ekspertyzy
 • dokumentacje geotechniczne ustalające warunki posadowienia obiektów budowlanych: budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, innych obiektów kubaturowych, instalacji przemysłowych, masztów, dróg, mostów, sieci uzbrojenia podziemnego,
 • odbiory wykopów fundamentowych,
 • kontrola zagęszczenia podsypek i zasypek budowlanych, wałów przeciwpowodziowych i nasypów komunikacyjnych,
 • kompleksowa obsługa geologiczna i geotechniczna inwestycji.

Terenowe badania geologiczne i geotechniczne:

 • wiercenia mechaniczno-obrotowe,
 • wiercenia udarowe (próbnik rks),
 • sondowania CPT, CPTU,
 • sondowania DPL/DPM/DPH,
 • badania płytą statyczną VSS,
 • badania płytą dynamiczną LPD,
 • kompleksowe badania laboratoryjne,
 • pobór prób gruntów i wód,
 • dozór i kierowanie pracami geologicznymi,
 • tyczenie i niwelacja geologicznych punktów badawczych.

Badania geotechniczne –w jakim celu?

Dzięki specjalistycznym badaniom geotechnicznym można uniknąć bardzo częstych problemów w przyszłych budynkach, takich jak pękające ściany, zapadające się posadzki czy fundamenty. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy fundamentów wykonuje się badania w celu określenia poziomu wód gruntowych i jego wahania. Badania przynoszą najlepszy skutek, gdy wykonuje się je w miejscu przyszłego posadowienia budynku. W tym miejscu wykonuje się odpowiednie odwierty geologiczne – im więcej ich wykonujemy, tym precyzyjniejszy wynik otrzymamy. Brak wykonania badań geotechnicznych może doprowadzić do bardzo dużych i nieodwracalnych uszkodzeń.

Zbadaj grunt, nim coś wybudujesz!

Zamów specjalistyczne badania, pomiary i odwierty geologiczne!