Geologia i geotechnika

Usługi geologiczne – ekspertyzy, badania, raporty

Obok czynności geodezyjnych firma Drimgeo świadczy usługi w zakresie geologii i geotechniki – przeprowadzamy badania geologiczne pod studnie, a także wykonujemy badania gruntu pod budowę domu. Dla naszych klientów sporządzimy dokumentacje geologiczne, ekspertyzy geologiczne, a także przygotujemy raport geotechniczny. Każdą naszą pracę poprzedza opinia geologiczna wydana przez profesjonalny zespół. Usługi geologiczne świadczymy na terenie takich miast jak Rzeszów, Kolbuszowa, Łańcut, Dębica, a także Boguchwała, Przeworsk, Leżajsk czy inne miejsca w Polsce.

Posiadane przez nas uprawnienia zawodowe, umiejętności i doświadczenie oraz nowoczesny sprzęt, którym dysponujemy, są gwarancją, że świadczone przez nas usługi geologiczne wykonamy z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. Błyskawicznie wykonamy niezbędne pomiary geologiczne, przeprowadzimy szczegółowe badanie gruntu pod budowę, a na potwierdzenie naszych prac wydana zostanie dokumentacja geologiczno-inżynierska. Nasi pracownicy doradzą m.in. w kwestii zakresu ilościowego potrzebnych odwiertów geologicznych i sondowań badawczych, a także ewentualnych innych dodatkowych badań (np. odkrywki fundamentów).

W celu określenia parametrów fizyko-mechanicznych wykonujemy badanie geotechniczne gruntu w terenie (geologiczne wiercenia badawcze, sondowania, pomiary zwierciadła wody podziemnej), a następnie przeprowadzamy badania laboratoryjne gruntów. Wykonywane przez nas badanie geologiczne działki kończy się w momencie, kiedy w Państwa ręce trafia gotowa dokumentacja geologiczna (opinia, ekspertyza geotechniczna, a także raport geologiczny), zawierająca obserwacje, wnioski dotyczące posadowienia obiektów budowlanych, mapy, karty dokumentacyjne otworów badawczych, parametry geotechniczne oraz przekroje geotechniczne.

Odwierty, wiercenia i badania geologiczne

Czyli zakres usług geologicznych i geotechnicznych firmy Drimgeo.

Geologia inżynierska:

 • projekt geotechniczny,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla wszelkiego rodzaju budownictwa.

Geotechnika:

 • opinie i ekspertyzy geotechniczne
 • dokumentacje geotechniczne ustalające warunki posadowienia obiektów budowlanych:
  budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, innych obiektów kubaturowych,
  instalacji przemysłowych, masztów, dróg, mostów, sieci uzbrojenia podziemnego,
 • odbiory wykopów fundamentowych,
 • kontrola zagęszczenia podsypek i zasypek budowlanych, wałów przeciwpowodziowych i
  nasypów komunikacyjnych,
 • kompleksowa obsługa geologiczna i geotechniczna inwestycji.

Terenowe badania geologiczne i geotechniczne:

 • wiercenia mechaniczno-obrotowe,
 • wiercenia udarowe (próbnik rks),
 • sondowania CPT, CPTU,
 • sondowania DPL/DPM/DPH,
 • badania płytą statyczną VSS,
 • badania płytą dynamiczną LPD,
 • kompleksowe badania laboratoryjne,
 • pobór prób gruntów i wód,
 • dozór i kierowanie pracami geologicznymi,
 • tyczenie i niwelacja geologicznych punktów badawczych.

Badania geotechniczne w Rzeszowie – w jakim celu?

Wykonywane przez nas badania geotechniczne pozwalają uniknąć bardzo częstych problemów w przyszłych budynkach, takich jak pękające ściany, zapadające się posadzki czy fundamenty. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy fundamentów wykonuje się badania gruntu w celu określenia poziomu wód gruntowych i jego wahania. Na ich podstawie powstaje projekt geotechniczny określający m.in. prognozę zmian podłoża gruntowego, a także jego oddziaływania w czasie. Geotechniczne badania gruntów przynoszą najlepszy skutek, gdy wykonuje się je w miejscu przyszłego posadowienia budynku. Na tej powierzchni wykonuje się odpowiednie wiercenia geologiczne – im więcej ich wykonujemy, tym precyzyjniejszy wynik otrzymamy. Zrezygnowanie z badania gruntów budowlanych może doprowadzić do bardzo dużych i nieodwracalnych uszkodzeń. Przeprowadzone pomiary geotechniczne, a także wydana Państwu ekspertyza geologiczna oraz opinia geotechniczna pozwolą Państwu podjąć decyzję o ewentualnej budowie bezpiecznego domu. Takie badania wykonujemy nie tylko w Rzeszowie, ale też na terenie całego kraju.

Zbadaj grunt, nim coś wybudujesz!

Zamów specjalistyczne badania, pomiary i odwierty geologiczne!