Usługi geodezyjne dla Twojej Firmy
Dziwne, jak wszyscy ukrywamy,
że jednym z głównych motorów naszego życia są pieniądze.


~Lew Mikołajewicz Tołstoj
Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor,
traci i swój honor, i swój interes.


~Michel Mointagne
Prawdziwa doskonałość człowieka polega nie na tym, co człowiek ten ma,
lecz na tym, czym on jest.


~Oscar Wilde
Postępuj zawsze właściwie.
Da to satysfakcję kilku ludziom, a resztę zadziwi.


~Mark Twain
Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy.

~Honoré de Balzac
Sukces jest zdolnością do przejścia od jednej porażki do drugiej bez utraty entuzjazmu.

~Winston Churchill

geotechnika Rzeszów

Geologia i geotechnika

Terenowe badania geologiczne i geotechniczne:

- wiercenia i odwierty geologiczne;
- pobieranie próbek gruntów i wód do dalszych badań laboratoryjnych;
- sondowania dynamiczne;
- dozór i kierowanie pracami geologicznymi;
- tyczenie i niwelacja geologicznych punktów badawczych.

Geotechnika:

Copyright © Drimgeo