Usługi geodezyjne dla Twojej Firmy
Dziwne, jak wszyscy ukrywamy,
że jednym z głównych motorów naszego życia są pieniądze.


~Lew Mikołajewicz Tołstoj
Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor,
traci i swój honor, i swój interes.


~Michel Mointagne
Prawdziwa doskonałość człowieka polega nie na tym, co człowiek ten ma,
lecz na tym, czym on jest.


~Oscar Wilde
Postępuj zawsze właściwie.
Da to satysfakcję kilku ludziom, a resztę zadziwi.


~Mark Twain
Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy.

~Honoré de Balzac
Sukces jest zdolnością do przejścia od jednej porażki do drugiej bez utraty entuzjazmu.

~Winston Churchill

podziały nieruchomości

Geodezja Rzeszów

Zakres świadczonych usług geodezyjnych:

- opracowanie map do celów projektowych;
- wykonywanie pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych;
- monitoring realizacyjny i eksploatacyjny obiektów budowlanych;
- geodezyjna obsługa inwestycji;

- projekty podziałów nieruchomości;
- rozgraniczenia nieruchomości;
- opracowania dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych;
- projekty wyłączeń gruntów z produkcji rolnej;
- zakładanie i kompleksowe modernizacje ewidencji gruntów i budynków;

Copyright © Drimgeo